هلیوم

سبک و نجیب و بالا برنده ی همه ی تصوراتم

نقل قول بزرگان(1)

  • ۲۰:۰۲
"تعیین یک هدف مناسب؛نیمی از رسیدن است"

زیگ زیگلر

“A GOAL PROPERLY SET IS HALFWAY REACHED”
**************
بــه نام خالق زیبایی ها.
نوشتم از خودم و دنیام و حواشیش...از زبان و قلم و اندیشه یک لیسانس زیست شناسی جانوری!
از خوندن نظرتون خوشحال میشم.
.......
آدرس کانال:
t.me/radiosobh
Designed By Erfan Powered by Bayan