تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
سبک و نجیب و بالا برنده ی همه ی تصوراتم


۱ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است
"تعیین یک هدف مناسب؛نیمی از رسیدن است"

زیگ زیگلر

“A GOAL PROPERLY SET IS HALFWAY REACHED”
**************

حسین ژوان ۹۵-۸-۳۰ ۰ ۰ ۱۳۸

حسین ژوان ۹۵-۸-۳۰ ۰ ۰ ۱۳۸


بــه نام خالق زیبایی ها.
نوشتم از خودم و دنیام و حواشیش...از زبان و قلم و اندیشه یک لیسانس زیست شناسی جانوری!
از خوندن نظرتون خوشحال میشم.
.......
آدرس کانال:
t.me/radiosobh